Thư Mục Hệ điều Hành Linux

phân phối
Tải xuống
diễn đàn
trang mạng
 7 năm
 5 năm
 3 năm
 2 năm

Các bản phân phối Linux miễn phí và được cập nhật tốt được liệt kê kèm theo mô tả và liên kết đến trang web chính. Tải xuống Linux Miễn phí là nguồn cung cấp hệ điều hành dễ cài đặt và ổn định.

Những nơi tốt nhất để tải xuống Linux

Mỗi bản phân phối sẽ có một trang web chính, nơi có thể tải xuống bản phát hành mới nhất. Linux là hệ điều hành dành cho người dân, vì vậy việc tải xuống sẽ miễn phí. Tải xuống thường có sẵn qua torrent hoặc trực tiếp.

Linux là gì

Linux là một phiên bản được đánh giá ngang hàng, mở và miễn phí của hệ điều hành Unix. Các lợi ích bao gồm bảo mật kín hơi, chức năng đa người dùng thực sự và tính minh bạch của mã. Hệ điều hành được thiết kế để hoạt động hiệu quả và cung cấp một giải pháp thay thế cho mô hình thương mại vì lợi nhuận.