Distribusjoner - Sortere Livssyklus

distribusjoner
nedlasting
fora
nettsted
 10 år
 5 år
 5 år
 3 år
 2 år
 2 år
2 år
 1 år
rullende
rullende
rullende

Velkommen til vår omfattende guide til Linux-distros organisert etter deres livssyklusvarighet. Denne siden har som mål å hjelpe deg med å finne de beste Linux-versjonene basert på deres stabilitet og langsiktige støtte.

Listen er sortert med den lengste støttede og mest stabile vises øverst. Vi prioriterer de som gir utvidede støtteperioder, og sikrer pålitelige og sikre operativsystemer for dine behov. Disse distribusjonene mottar vanligvis regelmessige oppdateringer, inkludert sikkerhetsoppdateringer og feilrettinger.

Ved å presentere distroene på denne måten tilbyr vi en enkel måte å identifisere de som er best egnet for langsiktige distribusjoner eller miljøer som krever maksimal stabilitet.

Vær oppmerksom på at de spesifikke livssyklusvarighetene kan variere mellom distribusjoner, og det anbefales alltid å referere til den offisielle dokumentasjonen for hver distro for den mest nøyaktige og oppdaterte informasjonen.

Utforsk listen for å finne Linux-distribusjonene som samsvarer med dine krav til stabilitet og langsiktig støtte. Enten du er en bedriftsbruker, serveradministrator eller entusiast, har vi som mål å gi deg verdifull innsikt for å hjelpe deg med å velge den mest passende distroen for dine behov.